Operatii sudura

  1. Sudura cu electrozi inveliti – MMA
  2. Sudura cu gaz de protectie
    • MIG-MAG – cu autorizatie de sudura TUV
    • WIG – cu autorizatie de sudura TUV

Gabarite maxime pentru piesele sudate: 4000 mm x 2000 mm x 1500 mm
Greutate maxima: 2000 kg
Experienta in sudura urmatoarelor materiale: oteluri nealiate, oteluri inoxidabile, aluminiu.